Kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND Quận 11

08:51 09/03/2021

(HMC) - Kết luận của Thanh tra TPHCM ngày 22/02/2021 đối với trách nhiệm Chủ tịch UBND Quận 11 trong việc chấp hành pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc cấp giấy phép xây dựng và quản lý sau cấp phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND Quận 11.

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh cung cấp văn bản Kết luận thanh tra TẠI ĐÂY

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục