Kết luận thanh tra về chấp hành các quy định pháp luật tại Saigon Co.op

17:20 29/07/2020

Kết luận của Thanh tra Thành phố ngày 29/7/2020 về việc chấp hành các quy định pháp luật tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố.

Kết luận thanh tra về chấp hành các quy định pháp luật tại Saigon Co.op

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh cung cấp văn bản Kết luận thanh tra tại đây

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục