Kết luận Thanh tra về chấp hành pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo tại Sở Tài nguyên và Môi trường

10:04 03/02/2023

(HMC) - Kết luận của Thanh tra TPHCM số 02/TB-TTTP-P21 ngày 31/1/2023 về trách nhiệm của Thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật thanh tra, tiếp công dân, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và thực hiện các nhiệm vụ được giao của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND TP tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Kết luận Thanh tra về chấp hành pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh cung cấp văn bản Kết luận thanh tra: TẠI ĐÂY

Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục