Kết luận Thanh tra về chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh

16:48 08/01/2021

(HMC) - Thanh tra TPHCM có Thông báo số 03/TB-TTTP-P2 ngày 06/1/2021 về việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi.

Kết luận Thanh tra về chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh cung cấp văn bản thông báo Kết luận thanh tra:  TẠI ĐÂY

Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục