Kết luận thanh tra về đấu thầu mua sắm tài sản công tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ

16:46 08/01/2021

(HMC) - Thanh tra TPHCM có Thông báo Kết luận số 02/TB-TTTP-P2 ngày 06/1/2021 về việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong đấu thầu mua sắm tài sản công thuộc dự án Mua sắm trang thiết bị dạy nghề do Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ làm chủ đầu tư.

Kết luận thanh tra về đấu thầu mua sắm tài sản công tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh cung cấp văn bản thông báo Kết luận thanh tra: TẠI ĐÂY

Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục