Kết luận thanh tra về dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7

14:59 19/11/2020

Kết luận của Thanh tra TPHCM ngày 11/11/2020 về việc chấp hành quy định pháp luật trong thực hiện Dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7.

Một góc Quận 7. Ảnh: Việt Dũng
Một góc Quận 7. Ảnh: Việt Dũng

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh cung cấp văn bản Kết luận thanh tra tại đây

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục