Kết luận thanh tra về phòng, chống tham nhũng tại UBND huyện Bình Chánh

08:29 07/05/2020

Kết luận của Thanh tra Thành phố ngày 6/5/2020 về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại UBND huyện Bình Chánh.

Kết luận thanh tra về phòng, chống tham nhũng tại UBND huyện Bình Chánh

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh cung cấp văn bản Kết luận thanh tra tại đây

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục