Kết luận Thanh tra về quản lý, thực hiện các dự án trên địa bàn quận Tân Phú

15:26 13/12/2022

(HMC) - Kết luận của Thanh tra TPHCM số 109/TB-TTTP-P2 về thanh tra việc quản lý, thực hiện các dự án trên địa bàn quận Tân Phú do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Phú làm chủ đầu tư; việc quản lý sử dụng các nguồn kinh phí hoạt động; việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Phú.

Kết luận Thanh tra về quản lý, thực hiện các dự án trên địa bàn quận Tân Phú

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh cung cấp văn bản Kết luận thanh tra: TẠI ĐÂY

Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục