Kết luận thanh tra về Rừng phòng hộ huyện Cần Giờ

08:21 09/11/2019

Kết luận của Thanh tra Thành phố ngày 19/9/2019 về việc quản lý và sử dụng đất Rừng phòng hộ huyện Cần Giờ.

Kết luận thanh tra về Rừng phòng hộ huyện Cần Giờ

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh cung cấp văn bản Kết luận thanh tra tại đây

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục