Kết luận thanh tra về sự cố công trình xây dựng kè bảo vệ khu dân cư Tắc Sông Chà, huyện Cần Giờ

08:08 16/05/2020

Kết luận của Thanh tra Thành phố ngày 14/5/2020 về việc thanh tra toàn diện nội dung vụ việc sự cố công trình xây dựng kè bảo vệ khu dân cư Tắc Sông Chà thuộc ấp Bình Mỹ, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ.

Kết luận thanh tra về sự cố công trình xây dựng kè bảo vệ khu dân cư Tắc Sông Chà, huyện Cần Giờ

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh cung cấp văn bản Kết luận thanh tra tại đây

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục