Kết luận Thanh tra về thanh tra phòng, chống tham nhũng trong việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố

08:52 22/11/2022

(HMC) – Thanh tra Thành phố vừa có Thông báo số 104/TB-TTTP-P7 TPHCM ngày 17/11/2022 về thanh tra phòng, chống tham nhũng trong việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố.

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh cung cấp văn bản Kết luận thanh tra: TẠI ĐÂY

Trung tâm Báo chí TPHCM

Tin cùng chuyên mục