Kết luận Thanh tra về Thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tại Sở Tư pháp

10:27 28/11/2022

(HMC) - Kết luận của Thanh tra TPHCM số 105/TB-TTTP-P4 về thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại tố cáo và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý, sử dụng kinh phí tại Sở Tư pháp (niên độ 2020 - 2021).

Kết luận Thanh tra về Thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tại Sở Tư pháp

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh cung cấp văn bản Kết luận thanh tra: TẠI ĐÂY

Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục