Kết luận thanh tra về thu chi tại Khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ của Bệnh viện Trưng Vương

10:24 04/02/2021

(HMC) - Kết luận của Thanh tra TPHCM ngày 01/02/2021 về việc thực hiện thu, chi tài chính tại Khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ của Bệnh viện Trưng Vương.

Kết luận thanh tra về thu chi tại Khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ của Bệnh viện Trưng Vương
Bệnh viện Trưng Vương. Nguồn: Internet

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh cung cấp văn bản Kết luận thanh tra TẠI ĐÂY

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục