Kết luận thanh tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách tại UBND Quận 12

14:47 31/07/2023

(HMC) - Thanh tra TPHCM vừa có Thông báo Kết luận thanh tra số 85/TB-TTTP-P8 ngày 27/7/2023 về chấp hành pháp luật thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chấp hành pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách và chỉ đạo, điều hành trong công tác phòng, chống bệnh COVID-19 tại UBND Quận 12. 

Kết luận thanh tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách tại UBND Quận 12 - Ảnh 1

Xem chi tiết: TẠI ĐÂY

Trung tâm Báo chí TPHCM

Tin cùng chuyên mục