Kết luận thanh tra về trách nhiệm Chủ tịch UBND Quận 3 trong năm 2018

14:16 09/11/2019

Kết luận của Thanh tra Thành phố ngày 12/9/2019 về thanh tra trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 3 trong việc chấp hành pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu tại, tố cáo; việc cấp các loại giấy phép thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Quận 3 trong năm 2018.

Kết luận thanh tra về trách nhiệm Chủ tịch UBND Quận 3 trong năm 2018

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh cung cấp văn bản Kết luận thanh tra tại đây

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục