Kết luận thanh tra về trách nhiệm của Chủ tịch UBND Quận 4

11:10 10/11/2019

Kết luận của Thanh tra Thành phố ngày 6/9/2019 về trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4 trong việc thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc quản lý sử dụng đất công và thực hiện các dự án thu hồi đất trên địa bàn Quận 4.

Kết luận thanh tra về trách nhiệm của Chủ tịch UBND Quận 4

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh cung cấp văn bản Kết luận thanh tra tại đây

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục