Kết luận thanh tra về trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận 6

16:49 08/01/2021

(HMC) - Thanh tra TPHCM có Thông báo kết luận thanh tra số 06/TB-TTTP-P2 ngày 06/1/2021 về trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận 6 trong việc thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại tố cáo; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đất đai và môi trường.

Kết luận thanh tra về trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận 6

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh cung cấp văn bản Thông báo Kết luận thanh tra: TẠI ĐÂY

Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục