Kết luận thanh tra về trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh

10:11 20/09/2019

Kết luận của Thanh tra Thành phố ngày 18/9/2019 về trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước tại Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh trong các năm 2017-2018.

Kết luận thanh tra về trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh cung cấp văn bản Kết luận thanh tra tại đây

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục