Kết luận thanh tra về trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình

09:32 08/11/2019

Kết luận của Thanh tra Thành phố ngày 29/10/2019 về trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình trong việc chấp hành pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc cấp các loại giấy phép thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình.

Kết luận thanh tra về trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh cung cấp văn bản Kết luận thanh tra tại đây

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục