Kết luận thanh tra về trách nhiệm của Thủ trưởng tại Sở Khoa học và Công nghệ

10:12 08/12/2020

Kết luận của Thanh tra TPHCM ngày 04/12/2020 về trách nhiệm của Thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Sở Khoa học và Công nghệ.

Kết luận thanh tra về trách nhiệm của Thủ trưởng tại Sở Khoa học và Công nghệ
Ảnh minh họa

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh cung cấp văn bản Kết luận thanh tra tại đây

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục