Kết luận thanh tra về trách nhiệm thủ trưởng tại Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM

10:23 04/02/2021

(HMC) - Kết luận của Thanh tra TPHCM ngày 29/1/2021 về trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và quản lý, sử dụng tài chính tại Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM

Kết luận thanh tra về trách nhiệm thủ trưởng tại Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM
Ảnh minh họa

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh cung cấp văn bản Kết luận thanh tra TẠI ĐÂY

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục