Kết luận thanh tra về trách nhiệm Thủ trưởng tại UBND TP Thủ Đức 2021 – 2022

11:42 19/10/2023

(HMC) – Thanh tra Thành phố vừa có thông báo kết luận số 143/TB-TTTP-P4 ngày 12/10/2023 về thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; việc thực hiện các nhiệm vụ do UBND Thành phố giao và việc quản lý nhà, đất do Nhà nước quản lý tại UBND TP Thủ Đức niên độ 2021-2022.

Trụ sở UBND TP Thủ Đức.
Trụ sở UBND TP Thủ Đức.

Xem chi tiết kết luận thanh tra: TẠI ĐÂY

Trung tâm Báo chí TPHCM

Tin cùng chuyên mục