Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định luật đất đai và đấu thầu xây dựng tại huyện Hóc Môn

08:10 31/07/2020

Kết luận của Thanh tra Thành phố ngày 30/7/2020 về việc chấp hành quy định pháp luật đất đai về thời gian giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, hồ sơ tách thửa đất; việc thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng dự án; việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn và việc chấp hành quy định pháp luật về đấu thầu xây dựng công trình tại Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình huyện Hóc Môn.

Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định luật đất đai và đấu thầu xây dựng tại huyện Hóc Môn

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh cung cấp văn bản Kết luận thanh tra tại đây

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục