Kết luận thanh tra việc quản lý sử dụng đất đai và xây dựng trên địa bàn quận Thủ Đức (2016-2019)

11:48 03/09/2020

Kết luận của Thanh tra Thành phố ngày 28/8/2020 về việc thanh tra toàn diện công tác quản lý sử dụng đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn quận Thủ Đức (giai đoạn 2016 – 2019)

Ảnh minh họa - Quỳnh Danh.
Ảnh minh họa - Quỳnh Danh.

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh cung cấp văn bản Kết luận thanh tra tại đây

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục