Kết quả thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đường Vành đai 3 (tính đến ngày 11/5/2023)

16:40 12/05/2023

(HMC) - Ban điều hành dự án đường Vành đai 3 vừa thông tin về kết quả thực hiện công tác thu hồi đất bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đường Vành đai 3 (tính đến 17h00 ngày 11 tháng 5 năm 2023)

STT

Địa bàn

Diện tích đất thu hồi (ha)

Số trường hợp bị ảnh hưởng

Số tiền đã chi

(tỷ đồng)

Số trường hợp đã bàn giao mặt bằng

Diện tích bàn giao mặt bằng (ha)

Tỷ lệ bàn giao mặt bằng của từng đơn vị

 

1

Thành phố Thủ Đức

99,814

556

380,878

28

18,786

18,82%

2

Huyện Củ Chi

65,269

408

283,7

114

27,5596

42,22%

3

Huyện Hóc Môn

98,892

332

738,014

157

74,82

75,66%

4

Huyện Bình Chánh

145,908

393

130,56

26

45,68

31,3%

Di dời hạ tầng kỹ thuật

0.556

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

410,439

1.689

1533,152

325

166,846

 

Đạt tỷ lệ

 

 

 

19%

40,64%

 

 

Trong đó, diện tích bàn giao mặt bằng đã bao gồm diện tích đất do Nhà nước trực tiếp quản lý, có thể bàn giao ngay cho Chủ đầu tư thi công, cụ thể:

- Thành phố Thủ Đức: 14,887ha đất do Nhà nước trực tiếp quản lý.

- Huyện Củ Chi: 10,5ha đất do Nhà nước trực tiếp quản lý.

- Huyện Hóc Môn: 12,5 ha đất do Nhà nước trực tiếp quản lý.

- Huyện Bình Chánh: 6,1 ha đất do Nhà nước trực tiếp quản lý.

Như vậy, so sánh với số tiền đã chi với:

Báo cáo nghiên cứu khả thi là 1.533,152 tỷ/18.906,46 tỷ, đạt tỷ lệ 8,1%.

+ Số vốn bố trí năm 2023 của UBND TP là 1.533,152 tỷ/18.000 tỷ, đạt tỷ lệ 8,51%.

Trung tâm Báo chí TPHCM

Tin cùng chuyên mục