Kiểm tra, giám sát của địa phương, đơn vị phải phù hợp với thực tiễn

16:09 04/12/2020

Tại Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra sáng 4/12, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng. Trong đó có dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI và dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa XI của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thy Dương)
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thy Dương)

Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa XI gồm 14 nội dung

Tại hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa XI của Ban Thường vụ Thành ủy.

Theo đồng chí Trần Lưu Quang, một trong những nguyên tắc, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát là Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát để tránh chồng chéo, trùng lắp về đối tượng, nội dung, thời gian.

Dự thảo nêu rõ việc xác định các nội dung quan trọng, nổi bật để tập trung kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đó là việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI; việc thực hiện 26 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI; tiến độ, chất lượng, kết quả thực hiện 3 Chương trình đột phá (gồm 38 chương trình, đề án) và 1 Chương trình trọng điểm phát triển TPHCM giai đoạn 2020 - 2025/2030 (gồm 13 chương trình, đề án). Cùng với đó là kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy, nhất là đối với cấp ủy các doanh nghiệp Nhà nước, các đơn vị khối bộ, ngành Trung ương đóng trên địa bàn TP; công tác cán bộ.

Bên cạnh kiểm tra, giám sát việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau các cuộc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy; sẽ kiểm tra giám sát việc thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù, quan trọng của TP; việc phát huy các nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội TP.

Một trong những nội dung quan trọng là kiểm tra giám sát hoạt động của các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, nhất là đối với các cơ quan tư pháp; công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm.

Đồng chí Trần Lưu Quang cho biết, từ việc xác định nguyên tắc, phương pháp và các nội dung trọng tâm kiểm tra giám sát, Ban Thường vụ Thành ủy đề xuất Ban Chấp hành Đảng bộ TP Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa XI của Ban Thường vụ Thành ủy gồm 14 nội dung. Trong đó, công tác xây dựng Đảng có 6 nội dung; phát triển kinh tế - xã hội 5 nội dung; hoạt động MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và công tác vận động Nhân dân 3 nội dung. Căn cứ Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa XI của Ban Thường vụ Thành ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy, các ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của địa phương, đơn vị phù hợp với thực tiễn. Khi có chỉ đạo của Trung ương hoặc có vấn đề phát sinh thì các địa phương, đơn vị bổ sung kịp thời cho phù hợp.

Các đại biểu biểu quyết thông qua một nội dung tại hội nghị. (Ảnh: Thy Dương)
Các đại biểu biểu quyết thông qua một nội dung tại hội nghị. (Ảnh: Thy Dương)

Tổ chức thực hiện Nghị quyết phải đồng bộ, kiên trì, liên tục và quyết liệt

Một trong những nội dung được Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Đảng bộ TP xem xét, cho ý kiến là dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trình bày nội dung dự thảo này, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP cho biết, một trong những yêu cầu, mục đích của chương trình là tổ chức quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP lần thứ XI với chủ đề: “Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; huy động hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, tận dụng thời cơ cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tăng cường hội nhập quốc tế; đảm bảo quốc phòng - an ninh; phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân” đến toàn Đảng bộ TP. Tạo sự thống nhất cao từ nhận thức đến hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân; nỗ lực phấn đấu, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, triển khai hiệu quả, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Cùng với đó là cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP thành các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, đảm bảo tính khả thi, thiết thực, hiệu quả nhằm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP đã đề ra. Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết phải tiến hành đồng bộ, kiên trì, liên tục và quyết liệt. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam các cấp phải có kế hoạch kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện chương trình hành động của thành phố và tại đơn vị mình.

Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP. Đó là phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động; Phát triển văn hóa – xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, làm nền tảng cho TP phát triển bền vững; Phát huy hiệu quả mọi nguồn lực phát triển hệ thống hệ tầng đô thị đồng bộ. Cùng với đó là đảm bảo quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội; Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế; Đổi mới quản lý TPHCM. Bên cạnh đó là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao chất lượng công tác dân vận, tăng cường gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân;…

S.Hải/Thanhuytphcm.vn

Tin cùng chuyên mục