KLTT một số vấn đề tại Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận 1, 3, 11, Tân Bình và huyện Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ

11:26 20/09/2019

Kết luận của Thanh tra Thành phố ngày 18/9/2019 về việc thanh tra trực tiếp trách nhiệm thủ trưởng trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân (trách nhiệm tiếp công dân và trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân) tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện: 1, 3, 11, Tân Bình, Bình Chánh, Củ Chi và Cần Giờ.

KLTT một số vấn đề tại Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận 1, 3, 11, Tân Bình và huyện Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh cung cấp văn bản Kết luận thanh tra tại đây

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục