LỄ TRAO BẰNG KHEN VÀ THƯỞNG ĐỘT XUẤT CHO TẬP THỂ TIÊU BIỂU XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG CA BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VI RÚT CORONA (COVID-19)

Thời gian

16:15 - 17:00, 21-02-2020

Địa điểm

Phòng họp số 0.2, Sở Y tế TP.HCM (số 59 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, Quận 1).

Đơn vị tổ chức

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng

70 người