Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về bảo lãnh giao dịch nhà ở trong tương lai

15:59 19/01/2021

(HMC) - Ngày 19/1, UBND TP có công văn số 191/UBND-NCPC gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về bảo lãnh giao dịch nhà ở trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Ảnh minh họa. Nguồn: thuvienphapluat.vn
Ảnh minh họa. Nguồn: thuvienphapluat.vn

Theo đó, để có cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý và báo cáo về tình hình thực hiện “đóng tiền bảo lãnh giao dịch nhà ở và bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai ”, đánh giá tình hình thị trường bất động sản và việc tuân thủ quy định pháp luật của các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, cũng như hạn chế rủi ro cho người mua nhà, UBND TP kiến nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam một số nội dung.

Trong đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần nghiên cứu, xem xét sửa đổi, bổ sung quy định tại Thông tư số 07/2015/TT - NHNN và Thông tư số 13/2017/TT - NHNN về chế độ báo cáo và xử phạt vi phạm hành chính.

Cụ thể, đối với chế độ báo cáo, định kỳ hàng tháng, quý, năm hoặc đột suất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước, các Ngân hàng thương mại đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai cần báo cáo số liệu của các chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại thực hiện bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai và đóng tiền bảo lãnh giao dịch nhà ở cho Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bên cạnh đó, các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo số liệu cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo định kỳ hoặc đột xuất.

Về xử phạt vi phạm hành chính, các Ngân hàng thương mại không nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo nêu trên hoặc đủ điều kiện bảo lãnh mà không thực hiện bảo lãnh sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật về ngân hàng.

Trong thời gian chờ sửa đổi, bổ sung quy định, Thành phố đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có Công văn chỉ đạo các Ngân hàng thương mại đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai báo cáo số liệu của các chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại thực hiện bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai và đóng tiền bảo lãnh giao dịch nhà ở cho Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để theo dõi.

Huyền Mai

Tin cùng chuyên mục