Ngày 25/10, Cổng thông tin COVID-19 TPHCM sẽ cung cấp thông tin chính thức về cấp độ dịch

10:44 21/10/2021

(HMC) - Ngày 19/10, Sở Thông tin và Truyền thông TP có văn bản 2029/STTTT-VP đề nghị các quận, huyện, TP Thủ Đức cung cấp thông tin cấp độ dịch tại địa bàn để cập nhật lên Cổng thông tin COVID-19 của TPHCM.

Ngày 25/10, Cổng thông tin COVID-19 TPHCM sẽ cung cấp thông tin chính thức về cấp độ dịch
Bản đồ đánh giá mức độ dịch theo tổ dân phố trên Cổng thông tin COVID-19 TPHCM

Đây là đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông TP nhằm thực hiện chỉ đạo của Thường trực UBND Thành phố về việc tổ chức đánh giá định kỳ và cung cấp thông tin cấp độ dịch lên Cổng thông tin COVID-19 của Thành phố theo Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về Quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" (gọi tắt là Nghị quyết 128) và Quyết định 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông TP từ ngày 19/10/2021 - 24/10/2021, UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện và phường, xã, thị trấn thực hiện rà soát, đánh giá và cung cấp thông tin cấp độ dịch trên địa bàn theo hướng dẫn Sở Y tế tại công văn 7629/SYT-NVY về hướng dẫn đánh giá cấp độ dịch theo Quyết định 4800/QĐ- BYT của Bộ Y tế lên Cổng thông tin COVID-19 của TPHCM theo quy mô quận, huyện, TP Thủ Đức, phường, xã, thị trấn và tổ dân phố, tổ Nhân dân.

Từ ngày 25/10/2021, Cổng thông tin COVID-19 TP sẽ cung cấp thông tin chính thức cấp độ dịch cho Lãnh đạo và người dân TP. UBND các cấp thuộc TPHCM có nhiệm vụ thường xuyên rà soát và cập nhật lên Cổng thông tin COVID-19 khi có biến động, thay đổi về cấp độ dịch trên địa bàn.

Về phần mềm hỗ trợ quản lý và cung cấp thông tin cấp độ dịch lên Cổng thông tin COVID-19 TP, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai và cấp tài khoản sử dụng phần mềm cho đơn vị để phục vụ đánh giá cấp độ dịch theo quy mô quận, huyện, TP Thủ Đức, phường, xā, thị trấn, tổ dân phố, tổ Nhân dân.

Người dân, tổ chức có thể truy cập và theo dõi thông tin cấp độ dịch trên cổng COVID-19 của Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ: https://covid19.hochiminhcity.gov.vn/bando hoặc https://bando.tphcm.gov.vn .

Huyền Mai

Tin cùng chuyên mục