Nghiên cứu ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023

15:56 17/09/2023

(HMC) - UBND TP dự kiến trình tờ trình thông qua giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 trên địa bàn TPHCM tại kỳ họp chuyên đề thứ 11 vào ngày 19/9 của HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TPHCM, việc ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi là cơ sở để các sở - ngành, đơn vị lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, thanh quyết toán kinh phí đặt hàng hoặc đấu thầu khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, góp phần chủ động trong công tác bảo trì, bảo dưỡng công trình kịp thời, đảm bảo chất lượng sản phẩm được nâng cao.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Báo Điện tử Chính phủ
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Báo Điện tử Chính phủ

Thời gian qua, TP đã quan tâm, tập trung ưu tiên triển khai đầu tư xây dựng được hàng chục hệ thống công trình thủy lợi (chưa kể có khoảng 600 hạng mục công trình bờ bao phòng chống triều cường kết hợp giao thông nông thôn đã được đầu tư các năm qua) với khoảng 2.000 km đê bao, bờ bao lớn nhỏ ven các sông kênh rạch, kèm theo trên 900 các loại công trình phụ trợ như: cống, đập, trạm bơm… Các công trình thủy lợi được đầu tư đã đóng góp tích cực trong việc cải tạo vùng đất phèn vùng ngoại thành, đặc biệt vùng đất hoang hóa trũng phèn phía Tây Nam Thành phố, ngăn lũ, mặn, giữ ngọt, tận dụng nước triều theo mùa để khai thác phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, công trình thủy lợi hiện nay còn phục vụ nhiều mục tiêu, phục vụ lợi ích tổng hợp theo nhu cầu xã hội như: cung cấp nước phục vụ sản xuất công nghiệp, sinh hoạt, phòng chống úng ngập, phục vụ nuôi trồng thủy sản, bảo vệ môi trường, sinh thái… góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.

Việc khai thác, vận hành các công trình thủy lợi do nhà nước đầu tư trên địa bàn TP để phục vụ tưới, tiêu sản xuất nông nghiệp, tiêu thoát nước khu dân cư, thoát lũ, ngăn lũ, ngăn triều cường, ngăn mặn, đẩy mặn, rửa mặn… là các sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi. Nhà nước hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và được ngân sách nhà nước đảm bảo, thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Ngày 19/9 tới đây, tại kỳ họp chuyên đề thứ 11 vào ngày 19/9 của HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND TP dự kiến trình tờ trình thông qua giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 trên địa bàn TPHCM. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP cho biết, công tác định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi thực hiện theo quy định của pháp luật về giá và các quy định khác. Việc tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi để cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi được thực hiện theo phương thức đấu thầu hoặc đặt hàng. Do đó, việc ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi là cơ sở để các sở - ngành, đơn vị lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, thanh quyết toán kinh phí đặt hàng hoặc đấu thầu khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi phục vụ cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

Sau khi HĐND và UBND TP ban hành giá cụ thể sản phẩm dịch vụ công ích thuỷ lợi, công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi để cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi được thực hiện theo phương thức đấu thầu hoặc đặt hàng. Qua đó, góp phần chủ động trong công tác bảo trì, bảo dưỡng công trình kịp thời, đảm bảo chất lượng sản phẩm được nâng cao, bên cạnh đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý, đơn vị khai thác góp phần phục vụ tốt hơn cho người nông dân.

Huyền Mai

Tin cùng chuyên mục