Nghiên cứu quy chế làm việc mẫu cho từng loại hình tổ chức cơ sở Đảng

09:03 23/09/2023

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, quy chế làm việc của cấp ủy là văn bản cụ thể hóa các nguyên tắc, quy định của Đảng thành các nguyên tắc, chế độ quy định, điều chỉnh hoạt động của tổ chức Đảng.

Ngày 22-9, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề “Thực trạng, kinh nghiệm và cách làm trong công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, của lãnh đạo các địa phương, đơn vị”.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện ủy ban kiểm tra một số quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở nêu thực trạng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, của lãnh đạo ở địa phương mình.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh VIỆT DŨNG
Quang cảnh hội nghị. Ảnh VIỆT DŨNG

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM cũng nhìn nhận còn một số hạn chế, thiếu sót trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, của lãnh đạo ở địa phương. Chẳng hạn, một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy chưa đưa nội dung kiểm tra, giám sát vào việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm. Việc kiểm tra, giám sát nội dung xây dựng và thực hiện quy chế làm việc có nơi, có lúc chưa thường xuyên, chất lượng, hiệu quả chưa đạt yêu cầu…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, quy chế làm việc của cấp ủy là văn bản cụ thể hóa các nguyên tắc, quy định của Đảng thành các nguyên tắc, chế độ quy định, điều chỉnh hoạt động của tổ chức Đảng. Nội dung quy chế quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể cấp ủy và từng cấp ủy viên, cũng như quy định các mối quan hệ giữa cấp ủy với chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Những điều, khoản quy định trong quy chế buộc tất cả mọi thành viên trong cấp ủy phải tuân thủ, chấp hành, thực hiện triệt để, giúp lãnh đạo tập trung, thống nhất và toàn diện.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu chỉ đạo hội nghị giao ban. Ảnh VIỆT DŨNG
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu chỉ đạo hội nghị giao ban. Ảnh VIỆT DŨNG

Cũng theo đồng chí, việc xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung và thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy là việc làm quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với việc nâng cao chất lượng hoạt động của một tổ chức Đảng, nhằm thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo vai trò lãnh đạo của tập thể cấp ủy, phát huy tốt trách nhiệm cá nhân cấp ủy viên, nhất là người đứng đầu và giải quyết tốt các mối quan hệ công tác.

Để khắc phục các hạn chế, thiếu sót, vi phạm, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả cũng như kiểm tra, giám sát việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải yêu cầu các đơn vị liên quan quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện quy chế làm việc; gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát.

Đồng chí lưu ý căn cứ để xây dựng quy chế phải bám sát các quy định; nghiên cứu, vận dụng sáng tạo vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa phương và tranh thủ ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành thành phố có liên quan, của các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chế. Quá trình thực hiện quy chế phải thường xuyên rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định mới của Trung ương, TPHCM và tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải thông tin thêm, hiện Ban Tổ chức Trung ương đang chủ trì tham mưu, đề xuất Ban Bí thư ban hành “Quy chế làm việc mẫu của cấp ủy cấp huyện”; thành phố cũng cần nghiên cứu, xây dựng, ban hành các quy chế mẫu cho một số loại hình tổ chức Đảng cơ sở.

Do đó, đồng chí yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy TPHCM đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch số 22 của Ban Thường vụ Thành ủy về sắp xếp tổ chức, bộ máy tại các đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc khối bộ, ngành Trung ương để ổn định tình hình tư tưởng, đảm bảo tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi Quy định số 3197 của Ban Thường vụ Thành ủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, bộ máy và mối quan hệ công tác của đảng ủy cấp trên cơ sở có chính quyền cùng cấp, để phù hợp quy định mới của Trung ương và tình hình thực tế hiện nay.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy TPHCM. Ảnh VIỆT DŨNG
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy TPHCM. Ảnh VIỆT DŨNG

Song song đó, chỉ đạo, hướng dẫn Ban thường vụ cấp ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu ban hành quy chế làm việc mẫu cho từng loại hình tổ chức cơ sở Đảng. Xây dựng và thực hiện quy chế làm việc phải gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phân công nhiệm vụ đối với các cơ quan tham mưu, giúp việc theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát việc xây dựng và thực hiện quy chế.

Tiếp thu chỉ đạo, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải yêu cầu từng đồng chí cấp ủy viên phải nghiêm túc nghiên cứu, nắm vững và thực hiện tốt nội dung quy chế làm việc, nhất là chế độ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công với tinh thần “đúng vai, thuộc bài”. Từ đó, kịp thời phát hiện, đề xuất cấp ủy những vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong thực tiễn, đảm bảo cho nghị quyết của cấp ủy, tổ chức Đảng đi vào thực tiễn cuộc sống.

Từ năm 2020 đến tháng 6-2023, cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp đã kiểm tra đối với hơn 1.000 tổ chức đảng, 663 đảng viên; giám sát đối với 766 tổ chức Đảng, 745 đảng viên. Qua đó, phê bình rút kinh nghiệm 53 tổ chức Đảng, khiển trách 5 tổ chức Đảng, cảnh cáo 4 tổ chức Đảng; phê bình rút kinh nghiệm đối với 64 đảng viên, khiển trách 44 đảng viên, cảnh cáo 14 đảng viên, cách chức 3 đảng viên và khai trừ Đảng 1 đảng viên.

THU HƯỜNG/SGGP

Tin cùng chuyên mục