Những chính sách có hiệu lực từ tháng 7/2020

14:41 30/06/2020

Từ tháng 7/2020, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Bỏ chế độ biên chế suốt đời với viên chức; Nâng chuẩn trình độ đối với giáo viên; Tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 11 triệu đồng/tháng; Thêm nhiều trường hợp tạm hoãn nghĩa vụ dân quân tự vệ...

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 7/2020 - Ảnh 1
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 7/2020 - Ảnh 2
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 7/2020 - Ảnh 3
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 7/2020 - Ảnh 4
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 7/2020 - Ảnh 5
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 7/2020 - Ảnh 6
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 7/2020 - Ảnh 7
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 7/2020 - Ảnh 8
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 7/2020 - Ảnh 9
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 7/2020 - Ảnh 10

Đồ họa: MINH THƯ (báo SGGP)

Tin cùng chuyên mục