Phân công điều hành hoạt động UBND TPHCM trong thời gian Đại hội XIII của Đảng

15:39 22/01/2021

(HMC) – Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã ký Thông báo khẩn số 04/TB-UBND gửi đến các tổ chức, cá nhân có liên quan về việc phân công điều hành hoạt động của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố và các Phó Chủ tịch UBND Thành phố để biết và phối hợp thực hiện.

Phân công điều hành hoạt động UBND TPHCM trong thời gian Đại hội XIII của Đảng
Tập thể Thường trực UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016 - 2021

Theo đó, từ ngày 25/1/2021 đến hết ngày 02/2/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tổ chức tại Hà Nội. Trong thời gian trên, Chủ tịch UBND Thành phố phân công Phó Chủ tịch UBND Thành phố Võ Văn Hoan điều hành hoạt động chung của UBND Thành phố, chỉ đạo các lĩnh vực phụ trách của Chủ tịch UBND Thành phố và các Phó Chủ tịch UBND Thành phố (ông Lê Hòa Bình, ông Ngô Minh Châu và ông Dương Anh Đức).

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có tổng số 1.590 đại biểu tham dự, trong đó có 194 đại biểu đương nhiên, 1.381 đại biểu được bầu và 15 đại biểu được chỉ định. Đoàn đại biểu TPHCM gồm có 05 đại biểu đương nhiên, 38 đại biểu chính thức và 04 đại biểu dự khuyết.

Vân Anh

Tin cùng chuyên mục