Phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3

14:04 01/02/2023

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng chủ trì buổi họp báo. Nguồn: VOV
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng chủ trì buổi họp báo. Nguồn: VOV

Sáng 1-2, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023.

Chủ trì và phát biểu tại cuộc họp báo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, cho biết, cuộc thi năm nay tiếp tục mở rộng về quy mô tổ chức và thành phần tham gia so với những năm trước.

Mục đích của cuộc thi là tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Cùng với đó là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ.

Buổi họp báo được tổ chức trực tuyến tại 63 điểm cầu tại 63 tỉnh, thành trên cả nước
Buổi họp báo được tổ chức trực tuyến tại 63 điểm cầu tại 63 tỉnh, thành trên cả nước

“Cuộc thi cũng là dịp để cung cấp luận cứ khoa học và hình thành nguồn bài viết phong phú, có chất lượng, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ, tuyên truyền đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước”, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh và yêu cầu Thường trực, Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy triển khai cuộc thi đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên và nhân dân tham gia.

Theo Ban Tổ chức, đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, người nước ngoài có bài viết chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Các tác phẩm dạng viết, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 2 tác phẩm tham gia dự thi. Các tác phẩm dạng âm thanh, hình ảnh, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm dự thi. Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa từng được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động cuộc thi.

Các đại biểu dự buổi họp báo tại điểm cầu Học viện Cán bộ TPHCM
Các đại biểu dự buổi họp báo tại điểm cầu Học viện Cán bộ TPHCM

Chủ đề tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay. Trong đó, lưu ý đến các tuyến bài về giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển; bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay. Cùng với đó, các tác phẩm xoay quanh nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, nhà nước, chế độ và thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi bắt đầu từ nay đến hết ngày 31-7-2023 (tính theo dấu bưu điện).

Ban Tổ chức cuộc thi sẽ trao giải theo 3 loại hình tác phẩm dự thi là: Loại hình bài tạp chí, loại hình báo và loại hình phát thanh/truyền hình/video clip. Mỗi loại hình gồm: 1 giải đặc biệt, 3 giải A, 5 giải B, 7 giải C, 10 giải khuyến khích. Đồng thời, Ban Tổ chức trao 15 giải tập thể xuất sắc cho các cơ quan, tổ chức, địa phương có quá trình tổ chức triển khai cuộc thi sâu rộng, sáng tạo tại cơ sở, phục vụ có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị Khóa XII tại địa phương, cơ quan, đơn vị; có nhiều sản phẩm tham gia dự thi đạt chất lượng tốt, trong đó có ít nhất 1 tác phẩm đạt giải B trở lên.

Ngoài giải chính thức, Ban Tổ chức cũng trao tặng 15 giải triển vọng cho tác phẩm dự thi của tác giả/nhóm tác giả là đoàn viên, thanh niên, sinh viên lọt vào vòng chung khảo và có số điểm cao nhất trong số tác phẩm của đoàn viên, thanh niên, sinh viên.

THU HƯỜNG/SGGP

Tin cùng chuyên mục