Phòng GD-ĐT quận 7 phản hồi về bảng dự kiến thu của Ban đại diện cha mẹ học sinh tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

14:52 09/10/2022

(HMC) - Trước một số thông tin liên quan đến việc phụ huynh lớp 1/3 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu dự kiến kinh phí hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2022 – 2023 mà báo chí phản ánh, Phòng GD-ĐT quận 7 vừa có văn bản thông tin cụ thể về sự việc.

Theo Phòng Giáo dục Đào tạo quận 7, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tổ chức họp cha mẹ học sinh (CMHS) ngày 25/9/2022. Trong phiên họp này, giáo viên chủ nhiệm (GVCN) các lớp, trong đó có lớp 1/3 đã triển khai đến CMHS các hoạt động của nhà trường trong năm học mới theo nội dung mà Hiệu trưởng thống nhất trong toàn trường, theo đó không thu bất cứ loại quỹ nào trong năm học 2022 – 2023.

Tại buổi họp, Ban đại diện CMHS lớp 1/3 không đề cập đến vấn đề thu quỹ. Trong quá trình xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban đại diện CMHS lớp, trưởng ban đại diện CMHS lớp 1/3 có tổng hợp ý kiến của phụ huynh trong lớp để lập bản dự thảo và đăng lên group lớp 1/3 (group không có GVCN) để góp ý xây dựng từ CMHS của lớp. Tuy nhiên, đây mới chỉ là dự thảo, chưa thông qua nhà trường và chưa tiến hành thực hiện.

Nhận được thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu nhà trường nghiêm túc rút kinh nghiệm qua vụ việc, đồng thời tiến hành họp với Ban đại diện CMHS và toàn thể CMHS lớp 1/3 vào ngày 07/10/2022 để trao đổi thông tin, đề nghị các nội dung có liên quan đến công tác quản lý thu, chi trong năm học 2022 – 2023 đảm bảo đúng quy định; đối với kế hoạch hoạt động của Ban đại diện CMHS lớp phải thực hiện đúng theo các quy định của TT 55/2011/TT-BGDDT và TT 16/2018/TT-BGDDT. Báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Giáo dục và Đào tạo ngay sau cuộc họp.

Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành văn bản chấn chỉnh, đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Quận 7; trong đó, phải nghiêm túc thực hiện đúng theo các hướng dẫn tại công văn số 3649/UBND-TCKH ngày 28 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 7 về việc thu, sử dụng học phí, thu khác và các khoản thu của trường tiên tiến, hội nhập quốc tế năm học 2022 – 2023; tất cả các khoản thu phải được các đơn vị thông báo đầy đủ, công khai bằng văn bản đến phụ huynh học sinh.

Trung tâm Báo chí TPHCM

Tin cùng chuyên mục