Sở Xây dựng phản hồi về thông tin phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp

16:12 22/10/2021

(HMC) – Liên quan đến nội dung phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) cho người thu nhập thấp được báo Người Lao Động Online đăng tải ngày 14/10/2021 với tựa đề “ĐỂ AN CƯ KHÔNG CÒN LÀ GIẤC MƠ (*) - Đồng loạt triển khai nhiều đầu việc”, Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản số 9747/SXD-PTN&TTBĐS phản hồi các thông tin trên bài viết này.

Theo đó, Sở Xây dựng cho biết, bài viết có đề cập đến nội dung: “...Theo quy định, các dự án nhà ở thương mại có quy mô trên 10 ha bắt buộc phải bố trí 20% diện tích dự án làm NƠXH. Thế nhưng những năm qua, hơn 50% nhà đầu tư lưa chọn giải pháp nộp tiền vào ngân sách thay vì phát triển NƠXH theo quy đỉnh pháp luật, Từ đó, dẫn đến quỹ NƠXH đã ít lại càng khan hiếm.

Trước thực tế trên, UBND TPHCM kiến nghị Chính phủ có quy định siết chặt. Theo đó, năm 2021, nghị định mới bắt buộc các dư án từ 5 ha trở lên (thay vì như trước đây là 10 ha) phải dành một phần diện tích làm NƠXH và bắt buôc phải triển khai thay vì hoán đổi bằng cách nộp tiền vào ngân sách.”

Tổ hợp chung cư nhà ở xã hội HQC Plaza, nằm ở đại lộ Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh, TPHCM). Ảnh: HOÀNG HÙNG
Tổ hợp chung cư nhà ở xã hội HQC Plaza, nằm ở đại lộ Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh, TPHCM). Ảnh: HOÀNG HÙNG

Về việc này, theo Sở Xây dựng, căn cứ khoản 1 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của chính phủ về Phát triển và Quản lý nhà ở xã hội: "Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị, không phân biệt quy mô diện tích đất (bao gồm cả dự án đầu tư xây dụng theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) và hĩnh thức xây dựng - kỉnh doanh - chuyển giao (BOT) tại các đô thị từ loại 3 trở lên và khu vực quy hoạch là đô thị từ loại 3 trở lên phải dành 20% tổng diện tích đẩt ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dụng NƠXH. Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị đó có trách nhiệm trực tiếp đầu tư xây dựng NƠXH trên quỹ đất 20% (trừ trường hợp Nhà nước thu hồi quỹ đất 20% để đẩu tư xây dựng NƠXH bằng nguồn vốn ngân sách và trường hợp chủ đầu tư không có nhu cầu tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thì chuyển giao quỹ đất này cho UBND các tỉnh nơi có dự án).

Căn cứ khoản 2 Điều 5 Nghị định số 100 nêu trên: "Trường hợp dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị có quy mô sử dụng đất dưới 10 ha thì chủ đầu tư dự án được lựa chọn hình thức hoặc dành quỹ đất 20%) để xây dựng NƠXH quy định tại khoản 1 Điều này, hoặc chuyển giao quỹ nhà ở tương đương với giá trị quỹ đất 20% tính theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ vởi Nhà nước tại thời điểm chuyển giao để sử dụng làm NƠXH, hoặc nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đât mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước nhằm bổ sung vào ngân sách địa phương dành để đầu tư xây dựng NƠXH trên phạm vi địa bàn”.

Như vậy, chỉ có trường hợp dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát hiển đô thị có quy mô sử dụng đất dưới 10 ha thì chủ đầu tư mới được phép lựa chọn một trong ba hình thức để thực hiện nghĩa vụ về NƠXH. Nếu quy mô dự án trên 10 ha, bắt buộc chủ đầu tư có trách nhiệm trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% như đã trích dẫn ở trên.

Do đó, nội dung này báo đăng tải là không phù hợp với quy định pháp luật và chưa chính xác.

Ngoài ra, tại khoản 4 Điều 1, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100 phủ về Phát triển và Quản lý nhà ở xã hội, quy định: "Quỹ đất để phát triển NƠXH đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị:

Trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 02 ha trở lên tại các đô thị loại đặc biệt và loại I hoặc từ 05 ha trở lên tại các đô thị loại II và loại III phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đô án quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng NƠXH”.

TPHCM là đô thị đặc biệt, theo quy định nêu trên thì các dự án đầu tư xây dụng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 02ha trở lên phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng NƠXH (không phải 05ha như Báo đã đưa tin).

Do đó, Sở Xây dựng đề nghị Báo Người Lao động có nội dung đính chính đối với các nội dung tại bài viết đã đăng nhằm đảm bảo thông tin đến bạn đọc phù hợp quy định pháp luật và chính xác.

Vân Anh

Tin cùng chuyên mục