Sự kiện

Kiến tạo môi trường làm việc số

Kiến tạo môi trường làm việc số

(HMC) – Ngày 8.11, Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Microsoft Việt Nam tổ chức họp báo về chương trình “Kiến tạo môi trường làm ...