Tăng cường hỗ trợ, phát huy vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới

16:06 29/06/2020

(HMC) - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới, UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 2427 triển khai thực hiện nhằm góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, lẽ phải, công bằng và tiến bộ xã hội, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tăng cường hỗ trợ, phát huy vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới
Ảnh minh họa

Theo Kế hoạch, tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo liên quan là một trong những nội dung quan trọng cần triển khai để nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn TP.

Đồng thời, củng cố kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực hội viên Hội Luật gia thông qua việc rà soát, đảm bảo cơ sở pháp lý thành lập, hoạt động Hội Luật gia tại quận, huyện theo đúng quy định; khuyến khích Hội Luật gia các quận, huyện có đủ điều kiện thành lập chi bộ; tổ chức khảo sát, trong trường hợp đủ điều kiện, khuyến khích việc thành lập Chi hội Luật gia ở địa bàn phường, xã, thị trấn, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh cho luật gia gắn bó với tổ chức hội và đóng góp ngày càng nhiều cho các hoạt động xã hội.

Bên cạnh đó, chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị hội viên, kỹ năng tư vấn pháp luật chuyên sâu cho đội ngũ tư vấn viên pháp luật; củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên là hội viên Hội Luật gia các cấp.

Để phát huy vai trò của Hội Luật gia TP, Hội Luật gia quận - huyện, Kế hoạch cũng đề ra việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Luật gia theo hướng thiết thực, hiệu quả, có định hướng nhằm thu hút sự tham gia và đóng góp của các luật gia vào các hoạt động xã hội; khai thác và sử dụng có hiệu quả đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở; tạo điều kiện phát huy vai trò của Hội Luật gia TP, quận, huyện trong việc nghiên cứu, góp ý các đề án về cải cách hành chính và đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại địa phương.

Ủy ban nhân dân Thành phố cũng yêu cầu Hội Luật gia TP và Hội Luật gia các quận, huyện tích cực, chủ động phát huy vai trò, triển khai nhiệm vụ theo Điều lệ Hội và yêu cầu nhiệm vụ tại từng địa phương.

Đối với các Sở, ban, ngành, và UBND các cấp, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp, tích cực hỗ trợ cho hoạt động của Hội Luật gia trên địa bàn TP theo quy định.

Vân Anh

Tin cùng chuyên mục