Thanh tra Thành phố kết luận về quy hoạch, quản lý Khu đô thị Tây Bắc

13:40 28/02/2024

(HMC) – Thanh tra TPHCM vừa có Thông báo kết luận số 28/TB-TTTP-P5 ngày 28 tháng 02 năm 2024 về chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý quy hoạch đô thị, quản lý đầu tư xây dựng và mời gọi đầu tư tại Ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị Tây Bắc Thành phố.

Bản đồ khu đô thị Tây Bắc.
Quy hoạch Khu đô thị Tây Bắc TPHCM.

Xem chi tiết KLTT: TẠI ĐÂY

Trung tâm Báo chí TPHCM

Tin cùng chuyên mục