Thành ủy TP.HCM có chỉ thị về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

14:09 23/02/2024

Chỉ thị nêu rõ việc sắp xếp đơn vị hành chính phải căn cứ vào đặc thù của TP, không vì thực hiện sắp xếp mà gây xáo trộn lớn, ảnh hưởng đời sống người dân.

Người dân làm thủ tục hành chính một dấu một cửa tại UBND quận 7 (TP.HCM) - Ảnh: TỰ TRUNG
Người dân làm thủ tục hành chính một dấu một cửa tại UBND quận 7 (TP.HCM) - Ảnh: TỰ TRUNG

Đó là nội dung được nêu từ chỉ thị số 31 Thành ủy TP.HCM vừa ban hành về lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2023 - 2030.

Sắp xếp phải căn cứ yếu tố đặc thù của TP

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023 - 2030.

Việc sắp xếp phải xem xét toàn diện, căn cứ vào thực tiễn và các yếu tố tác động liên quan, các mặt thuận lợi, khó khăn, các yếu tố đặc thù của TP, không vì thực hiện sắp xếp mà gây xáo trộn lớn, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Các đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra, giám sát thực hiện việc sắp xếp đảm bảo theo quy định, lộ trình, phù hợp tình hình thực tiễn.

Chỉ thị cũng nêu rõ cần chỉ đạo rà soát, đánh giá và tham mưu giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác; giải quyết về vấn đề tài sản, trụ sở làm việc... sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan, tổ chức gắn với đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Linh hoạt vận dụng thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc khối chính quyền địa phương bảo đảm quy định, phù hợp điều kiện thực tiễn. Bảo đảm nguồn kinh phí để triển khai thực hiện việc sắp xếp.

Có chế độ chính sách với trường hợp không thể sắp xếp

UBND TP chỉ đạo Sở Nội vụ tiếp nhận, tổng hợp, tham mưu xử lý các vấn đề liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Hướng dẫn, cập nhật thông tin và có các biện pháp cần thiết để đảm bảo các quy định, hướng dẫn và điều kiện thực tiễn của địa phương.

HĐND TP kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản theo thẩm quyền để tổ chức thực hiện việc sắp xếp; xem xét, ban hành nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp theo đề nghị của UBND TP và giám sát quá trình triển khai thực hiện.

Ban Tổ chức Thành ủy sẽ chủ trì rà soát, đánh giá và tham mưu giải quyết các tồn đọng về công tác cán bộ khối các cơ quan và các tổ chức chính trị tại các đơn vị hành chính sau sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021. Chủ trì tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thẩm định phương án tổng thể, đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã; hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với những đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp.

Đặc biệt, hướng dẫn, thẩm định đề án của Thành ủy Thủ Đức, các quận ủy, huyện ủy về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp không thể bố trí, sắp xếp.

Ban Dân vận Thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp theo quy định điều lệ của tổ chức mình… Xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động khi thực hiện việc sắp xếp.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM chỉ đạo, Thành ủy Thủ Đức và các quận ủy, huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã ở địa phương theo quy định, nghiêm túc và đúng lộ trình, tiến độ đề ra. Kịp thời đề xuất, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện sắp xếp và định kỳ có báo cáo kết quả gửi Ban Tổ chức Thành ủy, UBND TP.

CẨM NƯƠNG/Báo Tuổi Trẻ

Tin cùng chuyên mục