Thông báo kết luận thanh tra tại Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM

20:28 11/08/2023

Thanh tra TPHCM vừa có Thông báo Kết luận số 87/TB-TTTP-P2 ngày 31 tháng 7 năm 2023 về thông báo Kết luận thanh tra về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc chấp hành pháp luật về thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước; việc thực hiện các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân Thành phố giao liên quan đến công tác cải cách hành chính tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Trung tâm Báo chí TPHCM

Tin cùng chuyên mục