Thông cáo báo chí Kết quả ngày làm việc thứ 3 Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI

20:51 17/10/2020

(HMC) - Ngày 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành ngày làm việc chính thức thứ ba tại Hội trường thành phố, số 111 đường Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tải toàn văn Thông cáo báo chí về Kết quả ngày làm việc thứ 3 của Đại hội: Tại đây

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 5

Kết quả ngày làm việc thứ ba Đại hội đại biểu Đảng bộ                      

Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Ngày 17 tháng 10 năm 2020)

________

1. Thời gian, địa điểm

Vào lúc 08 giờ 00 sáng ngày 17 tháng 10 năm 2020, Đại hội đại biểu           Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành ngày làm việc chính thức thứ ba tại Hội trường thành phố, số 111 đường Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thành phần tham dự

Tham dự Đại hội có 444/444 đại biểu chính thức được triệu tập.

3. Nội dung

3.1. Buổi sáng:

- Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo những vấn đề quan trọng còn có ý kiến khác nhau, những vấn đề cần tiếp thu, bổ sung vào     Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố.

- Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo, trình xin ý kiến Đại hội điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu nhiệm kỳ    2020 - 2025. 100% đại biểu biểu quyết thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu      phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,   Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thông qua số lượng, danh sách bầu cử Ban  Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI và điều hành biểu quyết. 100% đại biểu biểu quyết thông qua số lượng người ứng cử và đề cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI là 72 đồng chí để bầu 61 đồng chí; 100% đại biểu biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu là 30 đồng chí.

- Đại biểu tiến hành việc bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

3.2. Buổi chiều:

- Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,   Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phân công đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa XIV; sau Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh cho đến khi kết thúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Đồng chí Phạm Đức Hải, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI. Kết quả, 61 đồng chí được bầu  vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI (có danh sách).

- Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X về bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,  Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trình bày danh sách 46 đại biểu ứng cử Đoàn  đại biểu Đảng bộ thành phố dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X chuẩn bị.

- Đại biểu thảo luận tại Tổ về nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sau thảo luận tại Tổ, Đại hội tiến hành bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 100% đại biểu biểu quyết thông qua danh sách bầu cử đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là 46 đồng chí.

- Đồng chí Phạm Đức Hải, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Đoàn Đại biểu Đảng bộ thành phố dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kết quả, Đại hội đã bầu 38 đại biểu chính thức và 04 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu Ban Thường vụ, chức danh Bí thư Thành ủy, các Phó Bí thư Thành ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

4. Dự kiến nội dung ngày làm việc cuối cùng của Đại hội, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (một buổi sáng)

- Công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XI và Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ra mắt Đại hội.

- Trình bày và biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ thành phố.

- Họp báo về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI,     nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Trung tâm Báo chí Đại hội (số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3). 

                                                               BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tin cùng chuyên mục