THÔNG CÁO BÁO CHÍ về Kết quả Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI (mở rộng)

22:32 02/12/2023

Thực hiện Chương trình làm việc năm 2023 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy khóa XI, Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI mở rộng được tổ chức vào ngày 02/12. Hội nghị diễn ra theo hình thức tập trung mở rộng, thảo luận tại tổ và hội trường. Các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì Hội nghị.

Trung tâm Báo chí TP trân trọng đăng tải toàn văn Thông cáo Báo chí về kết quả Hội nghị.

1. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy phát biểu khai mạc Hội nghị

1.1. Về tình hình kinh tế - xã hội thành phố năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024

Đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đánh giá, từ cuối năm 2022, Thành ủy đã bàn và cân nhắc, tận dụng thời cơ, thuận lợi cũng như thử thách để vượt qua, bên cạnh vẫn phải khắc phục hậu quả do dịch COVID-19. Tác động chung của tình hình thế giới cũng có những tác động trực diện đối với thành phố hội nhập sâu rộng như Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố đã và đang tiếp tục giải quyết những vấn đề tồn đọng, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để giải quyết nhiệm vụ ngắn hạn, trung hạn và dài hạn thực hiện Nghị quyết Đại hội đề ra, thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế và tạo đà cho 2 năm còn lại của nhiệm kỳ. Tuy nhiên, có thể thấy những yếu tố khó khăn, bất lợi xuất hiện và vượt ra ngoài dự báo ban đầu, dẫn đến tăng trưởng kinh tế của thành phố bị “chạm đáy” trong quý I/2023. Trước bối cảnh đó, Thành ủy đã kịp thời nhận định, đánh giá khá sát với tình hình, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp để tiếp tục khắc phục, thích ứng, tháo gỡ, khơi thông nguồn nhân lực, chủ động tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm. Đến nay, các nhiệm vụ chủ yếu năm 2023 cơ bản hoàn thành, tăng trường phục hồi từng bước, quý sau cao hơn quý trước, dự báo cả năm đạt khoảng 5,8%. Chất lượng tăng trưởng phục hồi và từng bước nâng lên, thể hiện qua việc huy động, sử dụng và phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển, phát triển giáo dục và đào tạo, y tế, phúc lợi xã hội, cải thiện thu nhập, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Kết quả đó đã góp phần quan trọng vào kết quả chung của cả nước, nhất là góp phần cho sự ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm cán cân đối lớn của nền kinh tế.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những mặt chưa làm được, hạn chế, thậm chí có mặt còn yếu kém. Trong đó nổi lên là việc thực hiện các khâu đột phá chiến lược, nhất là về kết cấu hạ tầng về kinh tế - xã hội, nhiều chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt kế hoạch; một số chủ trương nhiệm vụ tuy đã tập trung chỉ đạo quyết liệt nhưng kết quả vẫn còn chậm, như công tác quy hoạch, giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình giảm ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường nhà ở xã hội… Công tác xây dựng chính quyền đô thị thông minh, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và chất lượng công vụ chưa đạt yêu cầu mong muốn; sự phân cấp, phân quyền và phối hợp giữa các sở, ngành, các cơ quan nhà nước có lúc có nơi còn chưa tốt. Đây là những vấn đề cần được phân tích làm rõ để tập trung khắc phục, tháo gỡ trong thời gian tới…

1.2. Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024

Đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2023 đạt được nhiều kết quả tích cực; tập trung triển khai kịp thời và nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận từ Trung ương; những chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư và các cơ quan Trung ương về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; tập trung ra sức xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố chặt chẽ, toàn diện, đồng bộ có kết quả, tạo chuyển biến rõ nét. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng đổi mới; công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch được tập trung. Công tác tổ chức, cán bộ được chú trọng, đề cao tính tiên phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cấp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, kỷ luật, kỷ cương. Việc thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm minh. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện hiệu quả, bảo đảm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. Công tác cải cách tư pháp, thanh tra, kiểm tra và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường. Công tác dân vận, xây dựng Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội gắn với xây dựng chính quyền đô thị đạt nhiều kết quả tích cực đã góp phần nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và Nhân dân trong việc giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động chính quyền các cấp.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận năm 2023 vẫn còn một số nội dung chưa đạt yêu cầu; sự vận hành bộ máy có lúc, có nơi, có lĩnh vực còn chưa tốt, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ; vẫn còn tình trạng bộ phận cán bộ hạn chế, thiếu bản lĩnh, chưa dám làm, chưa dám chịu trách nhiệm. Trên cơ sở đó, Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận đi sâu những tác động làm ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm, trách nhiệm, hiệu suất công tác của đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay.

2. Hội nghị đã thảo luận và cho ý kiến về: (1) Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội thành phố năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024. (2) Báo cáo công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024. (3) Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Thành ủy về tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030. (4) Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tăng cường sự lãnh đạo đối với hoạt động kinh tế đảng của Đảng bộ thành phố.

Các ý kiến thảo luận của đại biểu tại tổ và hội trường (có 125 lượt đại biểu phát biểu, trong đó có 119 lượt đại biểu phát biểu tại tổ và 06 lượt đại biểu phát biểu tại hội trường) đã tập trung đánh giá làm rõ, cung cấp thêm thông tin và nêu đề xuất, kiến nghị liên quan đến các nhóm vấn đề: việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương về Thành phố Hồ Chí Minh; về xây dựng chính quyền đô thị, thực hiện chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh; công tác tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính, chất lượng hoạt động công vụ, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, công tác giải ngân vốn đầu tư công, kết quả giải quyết các kiến nghị vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp, kết quả triển khai thực hiện quy hoạch kinh tế - xã hội của thành phố; về tình hình lao động, việc làm và công tác chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố; việc thực hiện chủ đề năm 2023, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023; dự báo và định hướng cho năm 2024, chủ đề năm 2024…

3. Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, phát biểu làm rõ thêm đánh giá, nhận định về tình hình kinh tế - xã hội thành phố năm 2023; các vấn đề đặt ra và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024 do Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất.

4. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, phát biểu báo cáo, thông tin thêm về kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2023; kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023; đồng thời đề xuất một số giải pháp, nhiệm vụ năm 2024.

5. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy, phát biểu đánh giá, làm rõ thêm về kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024.

6. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI mở rộng, với tỷ lệ nhất trí cao (100%).

7. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, kết luận Hội nghị:

7.1. Về tình hình kinh tế - xã hội thành phố năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024

Hội nghị thống nhất đánh giá: năm 2023, trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức do hậu quả đại dịch COVID-19, sự tác động khó lường của tình hình thế giới vượt ngoài dự báo và những vướng mắc, tồn đọng nội tại phức tạp kéo dài, các vụ án nghiêm trọng trên địa bàn thành phố, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sát sao của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư của các cơ quan Trung ương, của Quốc hội, Chính phủ, với ý chí quyết tâm của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, thành phố đã vượt qua “cơn gió ngược”, vừa khắc phục khuyết nhược, vừa duy trì phục hồi, vừa kiến tạo phát triển kinh tế - xã hội, tạo chuyển biến tích cực từng tháng, quý; góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu đề ra, trong đó nổi bật là cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tinh thần chủ động, tự lực, tự cường, thích ứng linh hoạt, đoàn kết, năng động, sáng tạo, được phát huy, nhất là những lúc gặp khó khăn, thách thức. Thành ủy trân trọng ghi nhận, cảm ơn và biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong năm qua.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) dự báo tăng khoảng 5,8%, tuy chưa đạt yêu cầu đề ra, nhưng nhìn lại Quý 1 chỉ tăng 0,7%, Quý 4 tăng 9,62%, cho thấy kết quả đó là rất đáng trân trọng, chất lượng tăng trưởng được cải thiện. Các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng đề ra trong năm 2023 đạt được kết quả nhất định, các chương trình trọng điểm, đột phá phát triển thành phố theo Nghị quyết Đại hội XI được tăng tốc, đẩy mạnh và tổ chức thực hiện quyết liệt; tham mưu, ban hành và triển khai quyết liệt Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh; chủ động thực hiện Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị, chủ động thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển…

Lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đã có kết quả bước đầu quan trọng, nhiều dự án trọng điểm về giao thông, đô thị, môi trường, văn hóa - xã hội… đã được khởi động, tái khởi động và tăng tốc đẩy nhanh tiến độ, trong đó, có các công trình ngừng thi công nhiều năm được tái khởi động và hoàn thành đưa vào sử dụng. Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh cơ bản phát triển ổn định, nhất là các ngành công nghiệp, thương mại dịch vụ trọng yếu và du lịch. Số doanh nghiệp thành lập mới có tăng; hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư triển khai tích cực; thị trường bất động sản, nhà ở bắt đầu có tín hiệu phục hồi, nhiều dự án được tháo gỡ thủ tục. Ngành nông nghiệp tiếp tục phát triển đúng hướng nông nghiệp đô thị hiện đại, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực. Hoạt động ngân hàng và các chương trình tín dụng được duy trì ổn định. Đặc biệt, trong bối cảnh khó khăn chung, thu ngân sách nhà nước vẫn nỗ lực hoàn thành, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự đồng cảm, chia sẻ của cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế cũng như đội ngũ thực thi. Đặc biệt, là lượng kiều hối lớn do bà con kiều bào gửi về rất có ý nghĩa, không chỉ hỗ trợ người thân, gia đình mà góp phần phát triển kinh tế, ổn định an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Thành phố đã triển khai có hiệu quả các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, phúc lợi xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân có rất nhiều điểm sáng.

Công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền thành phố ngày càng tốt hơn trong phối hợp hành động trên cơ sở bám sát yêu cầu nhiệm vụ được giao, các nguyên tắc, quy định pháp luật, đã triển khai kịp thời và đồng bộ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, tháo gỡ các điểm nghẽn, cải thiện đáng kể chất lượng dịch vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp, triển khai hệ thống quản trị thực thi trên nền tảng số. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ vững; công tác đối ngoại được tăng cường, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của thành phố.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Hội nghị cũng thống nhất với những hạn chế, yếu kém, tồn tại như báo cáo đã nêu, đồng thời đã chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và kiến nghị nhiều giải pháp khắc phục. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá rất cao chất lượng các ý kiến đóng góp, trách nhiệm cao, nhìn nhận vấn đề khách quan, trung thực, xác đáng, kèm theo đó là giải pháp thiết thực không tránh né.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Hội nghị nhấn mạnh: năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XI đề ra. Dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó đoán định; kinh tế toàn cầu theo dự báo chưa có nhiều lạc quan; kinh tế nước ta tiếp tục bị “tác động tiêu cực” từ những yếu tố bất lợi bên ngoài và những hạn chế, bất cập bên trong; thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng thách thức nhiều hơn.

Trong bối cảnh đó, thành phố sẽ tiếp tục bị tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện 26 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, thách thức rất lớn, nhất là các chỉ tiêu kinh tế, nhà ở, môi trường, xử lý rác thải, cải cách hành chính. Hội nghị đã thảo luận và cơ bản thống nhất chủ đề năm 2024; thống nhất các chỉ tiêu và nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, cùng 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng theo đề xuất của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố. Trong đó, để chuẩn bị tư tưởng, tâm thế, động lực sẵn sàng vừa tăng tốc, vừa vượt chướng ngại vật về đích, thì trước hết là tiếp tục triển khai quán triệt sâu rộng, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các luật, nghị quyết của Quốc hội mới ban hành; tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết nhược vốn có mà Hội nghị đã tập trung chỉ ra; tăng cường, linh hoạt, chủ động, tự lực trong đổi mới, sáng tạo, khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy tối đa lợi thế, tiềm năng, cơ hội, gắn trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước: “Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước, cùng cả nước”…

7.2. Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024

Hội nghị nhận định: năm 2023 là năm có nhiều chuyến biến rõ nét trên lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khá toàn diện và đồng bộ các mặt công tác, nhất là về giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức rèn luyện, tu dưỡng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đã triển khai nhiều chủ trương và biện pháp đổi mới mạnh mẽ, thực chất công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;  phòng, chống lãng phí. Từng bước điều chỉnh, sắp xếp bộ máy, chăm lo công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách cán bộ. Hoạt động của chính quyền và các cơ quan hành chính nhà nước từ thành phố đến quận huyện, thành phố Thủ Đức đã có nhiều đổi mới, năng động, sáng tạo, linh hoạt hơn trong chỉ đạo, điều hành. Nhận thức của hệ thống chính trị về công tác dân vận, đổi mới hoạt động Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã được nâng lên, góp phần củng cố khối đoàn kết dân tộc, gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024, Hội nghị thống nhất với báo cáo đề xuất của Ban Thường vụ Thành ủy và nhấn mạnh 10 nội dung phương hướng nhiệm vụ chủ yếu toàn hệ thống chính trị phải tập trung thực hiện, trong đó tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người đứng đầu các cấp gương mẫu chấp hành Điều lệ Đảng và chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, nguyên tắc hoạt động của Đảng, Nhà nước; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, ý thức tu dưỡng, rèn luyện, làm đúng và làm tốt những việc phải làm, nâng cao đạo đức và hiệu quả công vụ. Tiếp tục cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu, tổ chức thực hiện, đưa Kết luận số 14 của Bộ Chính trị và Nghị định số 73 của Chính phủ về chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung vào thực tiễn cuộc sống ở tất cả các ngành, các cấp.                                           

BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY

Tin cùng chuyên mục