Thông cáo báo chí về Phần mềm hỗ trợ công tác bầu cử

10:06 07/05/2021

Phần mềm hỗ trợ bầu cử do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng, được triển khai từ Ủy ban bầu cử TPHCM đến TP Thủ Đức, 21 quận, huyện và 312 phường, xã, thị trấn. Phần mềm bao gồm một số chức năng chính như: Lập danh sách cử tri và in thẻ cử tri, Báo cáo biến động của cử tri, Báo cáo tiến độ cử tri đi bầu các cấp, Tổng hợp kết quả bầu cử, Lập các báo cáo của Ban Bầu cử, Ủy ban Bầu cử theo các biểu mẫu do Hội đồng bầu cử quốc gia quy định,…

Thông cáo báo chí về Phần mềm hỗ trợ công tác bầu cử
Phần mềm hỗ trợ công tác bầu cử. Ảnh: Huyền Mai

Trung tâm Báo chí Thành phố cung cấp Thông cáo báo chí về Phần mềm hỗ trợ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026: Tại đây

Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục