Thông tin báo chí về chương trình chuyển đổi số và Cập nhật kiến trúc Chính quyền điện tử TPHCM

21:50 06/07/2020

Thông tin báo chí về chương trình chuyển đổi số và Cập nhật kiến trúc Chính quyền điện tử TPHCM
Trung tâm điều hành giao thông thông minh TPHCM. Ảnh: thanhuytphcm.vn

Cơ quan ban hành: Sở thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh

Xem nội dung chi tiết: Tại đây

Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục