Thông tin báo chí về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh ngày 23/3/2020

20:05 23/03/2020

Thông tin báo chí về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh ngày 23/3/2020
Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. Hồ Chí Minh chủ trì buổi giao ban trực tuyến

Cơ quan ban hành: Trung tâm Báo chí Thành phố

Xem nội dung chi tiết: Tại đây

Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục