Thông tin doanh nghiệp

eKYC và chiến lược số hóa của HDBank

eKYC và chiến lược số hóa của HDBank

(HMC) - Xu hướng công nghệ 4.0 ngày càng phát triển và phổ biến, các ngân hàng phải đáp ứng về công nghệ và dùng công nghệ để phục vụ khách hàng mới ...