Thông tin doanh nghiệp

Tìm cách thúc đẩy nền kinh tế số

Tìm cách thúc đẩy nền kinh tế số

Theo báo cáo “Nền kinh tế số Đông Nam Á năm 2019" do Google, Temasek và Bain công bố ngày 3-10-2019, nền kinh tế số Việt Nam năm 2019 trị giá 12 tỷ ...