Tìm giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

19:23 19/06/2020

(HMC) – Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa có công văn số 2308/UBND-KSTT gửi Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện về giải pháp nâng cao các chỉ số PCI, PAR Index, PAPI năm 2020.

Tìm giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
TPHCM là địa phương nằm trong nhóm xếp hạng PCI 2019 cao (ảnh doanh nghiệp khai thuế tại Cục Thuế TPHCM). Ảnh: CAO THĂNG/SGGP

Theo đó, thực hiện Thông báo kết luận số 5196-TB/TU ngày 02/6/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về kết quả chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố giai đoạn 2016 – 2019 và các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ - theo lĩnh vực phụ trách tham mưu giải pháp cải thiện đối với các chỉ số PCI, PAR Index, PAPI.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng sẽ là cơ quan chủ trì tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch hành động 06 tháng cuối năm 2020 để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính. Từ đó có các tham mưu cho UBND Thành phố tổ chức buổi làm việc với Tòa án nhân dân thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố, tổ chức đánh giá PCI để trao đổi giải pháp nhằm cải thiện thực chất chỉ số này.

Đối với Sở Nội vụ tham mưu UBND Thành phố tổ chức buổi làm việc với Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan về thẩm định PAR Index và khảo sát PAPI để trao đổi giải pháp nhằm cải thiện thực chất các chỉ số này.

Ủy ban nhân dân Thành phố cũng giao các sở, ngành thuộc lĩnh vực phụ trách Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ tham mưu các giải pháp cụ thể đối với từng chỉ số chi tiết, tiêu chí thành phần, chỉ số nội dung thành phần để cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, hướng tới nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; kịp thời báo cáo, xin ý kiến các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố phụ trách lĩnh vực để giải quyết kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp.

UBND Thành phố cũng chỉ đạo Ủy ban nhân dân các quận, huyện tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính gắn liền với phấn đấu nâng cao sự hài lòng người dân, doanh nghiệp; tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, phản ánh, kiến nghị và khai thác, sử dụng các chức năng của Cổng dịch vụ công thành phố (http://dvc.hochiminhcity.gov.vn), Cổng dịch vụ công quốc gia (http://dichvucong.gov.vn).

Đình Nguyên

Tin cùng chuyên mục